Podkrovie

Podkrovie je priestor pod strešnou konštrukciou, vymedzený šikmými, vodorovnými a zvislými konštrukciami. Na konštrukcie použité pre opláštenie podkrovia sú kladené nároky ako na konštrukcie oddeľujúce interiér od exteriéru (napr. ako na obvodové steny).

Musia zaistiť tepelnú a akustickú pohodu ako aj protipožiarnu ochranu proti atmosférickým vplyvom . Z hľadiska energetickej náročnosti je účelné izolovať strechu nad celou dispozíciou objektu. Dôležitým prvkom je tak isto folia zabranujúca prestupu vzdušnej vlchkosti / parozábrana /, ktorá sa vkladá do skladby sádrokartonovej konštrukcie , aby sa zabránilo prípadnej kondenzácii vodných pár v priestore izolantu , čo prudko znižuje tepelno izolačné vlastnosti.

Ukážky našej práce

  

Zobraziť ďaľšie referencie

Montážna schéma

montážna schéma podkrovia

 

Využívame technológiu

 

logo Rigips

 

Viac o systémoch Rigips

Referencie

 

referencia - logo referencia - logo 

 

Ďalšie referencie